İletişim 0.533.5676642

Aziz George Rotunda Kilisesi

Aziz George Rotunda Kilisesi’nin,  Roma şehri Serdica’da, M.S. 54’te Romalılar tarafından Pagan tapınağı üzerine Sofya’nın imparator Galerius ve Büyük Konstantin’in ikametgahı olduğu dönemde, Rotunda mimarisine uygun olarak Yuvarlak şekilde inşa edildiği söylenmektedir.

Serdica Konsili’nin en önemli toplantılarından bazılarının gerçekleştiği varsayılan, efsaneye göre Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u iyileştirmek için kullanılan ve 1183 yılında, Macarlar tarafından ele geçirilmiş Bulgaristan’ın Koruyucu Azizi Rilalı John’un kutsal emanetleri saklandığı, en eskisi 10. yüzyıla kadar uzanan üç kat fresk keşfedildi. Kubbeyi 2 metreyi aşan 22 Peygamberin freskleri ile taçlanan, 12. ile 14. yüzyıl arasına ait fresklerle ünlü Aziz George Rotunda Kilisesi’nin yerden 13.70 m yüksekliğe Sahip Kubbenin altı 4. yüzyıldan itibaren,  Vaftiz Törenlerinde kullanılmaktadır.

Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan yapının üzerindeki Freskler boyanırken, bu freskler ancak 20. yüzyılda ortaya çıkarılıp restore edildi.