İletişim 0.533.5676642

Horos’un Gözü

HOROS'UN GÖZÜ

Horus’un Gözü Mitinin Ortaya Çıkışı

Antik Mısır mitolojisi genel olarak Mısır dinindeki tanrılar veya tanrıçalar arasında geçen olaylardan meydana gelmektedir. Horus’un Gözü de bu olaylardan bir tanesidir.

Osiris, tarımdan sorumlu tanrıydı. Birçok Antik Mısır yazıtında da yeşil renkli tasvir edilmesi de bu yüzdendir. Kız kardeşi İsis’te büyüden sorumlu tanrıçadır. Bir diğer erkek kardeş ise Seth idi ve o Kötülüklerin Tanrısıydı. Osiris, İsis ile evlenince Seth buna çok kızar ve Osiris’i öldürme planları yapar. Bir gece Osiris uyurken onun boyun ölçüsünü alır ve çok güzel bir sandık yaptırır (Bazı kaynaklarda kutu olarak geçmektedir).

Bir ziyafet düzenler ve kim bu kutuya tam olarak sığarsa ona hediye edeceğim der. Herkes sıra ile girer ama kimse sığmaz. Osiris girdiğinde Seth ve yardımcıları sandığı kapatırlar ve Nil nehrine bırakırlar. Durumu öğrenen İsis çok üzülür ve onu bulmak için yemin eder. Büyü sayesinde İsis sandığı bulur ama Osiris ölmüştür. İsis sandığı alır ve korunaklı bir bölgede saklar. Seth tesadüf eseri sandığı bulur ve çok kızgın bir şekilde Osiris’i 14 parçaya böler ve bu parçaları farklı yerlere dağıtır. Durumu öğrenen İsis parçaları arar bulur ve büyü gücü sayesinde birleştirir ve onu hayata tekrar döndürmenin yollarını arar. Mitin bu noktasında Horus olaya dahil olur.

Horus, Osiris ve İsis’in çocuklarıdır. Babasını intikamını alamaya çalışan Horus amcası Seth ile savaşa tutuşur. Seth onu yenemez ama gözünü parçalayıp çıkarmayı başarmıştır (sadece 1 gözünü genel olarak sol göz denir ama çimlerde gösterilen göz sağdır bana göre bakan kişi kendine göre sol demiştir. Bazı kaynaklar gözün çıkarılmasından bahsetmez.)

Horus gözünün parçalarını üstün gayret göstererek tamamlar; ama bir parça eksik kalır bu parçayı da Thoth (bilgelik tanrısı) tamamlar. Horusun gözü artık tastamam olmuştur. İsis, Osiris’i hayata döndürmek için sihirli sözler söyler ve onu hayata döndürmeyi başarır. Fakat Osiris konuşma, duyma vb. gibi yeteneklerden yoksundur. Horus babasına gözünü verir ve yutmasını söyler bu sayede eski güçlerine kavuşabilecektir. Osiris gözü yutar ve eski gücüne kavuşur. Daha sonra Horus gökyüzüne öteki alemlerin tanrılarına ulaşabilmek için büyük bir merdiven yapar ve bunu yaparken Güneş Tanrısı RA ona yardım eder. İsis, Osiris ve Horus birlikte bu merdivenden tırmanırlar ve öteki alem tanrılarının huzuruna varırlar. RA Osiris’i öbür dünyanın kıralı yapar ve Horus ise Yukarı ve Aşağı Mısır’ın kıralı olur, artık oda bir tanrıdır: çünkü Antik Mısır da kral firavunlar aynı zamanda tanrı konumundaydılar.

Horus’un Gözündeki Sayısal Oran ve Sırları

Horus Antik Mısır’da en çok göz biçiminde tasvir edilmiştir. Horus isimi Grekçeden günümüze kadar değişerek gelmiştir. Antik Mısırda bu isim Hor olarak kullanılmıştır. Firavunların birçoğu kendi isimlerinin önünde Horus ismini de ekleterek anılmak isterlerdi.

Horus’un gözü Antik Mısırda birçok şeyi temsil ederdi. Bunlarda bir tanesi Güneşi ve Ayıdır. Ayrıca manevi anlamda vicdanın temsilcisiydi ve vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağını insanın aklından geçen her düşüncenin ve yaptığı her eylemin bir bakış tarafından izlendiğini anlatırdı. Horusun gözü 24 saat kapanmazdı ve buda Seth’in işine gelmezdi; çünkü o kötülük peşindeydi ve bu nedenle gözü çıkarmıştır.

Horus’un Gözündeki Matematiksel Sır

Horus’un gözü öyle alelade bir çizim değildi ve tanının birliğinin kanıtını sunmaktaydı. Açıklayacak olursak bir bütünü önce 2’ye bölersek 1/2 elde ederiz. Bunuda 2’ye bölersek 1/4 elde ederiz. Bu sırayla bölmeye devam edersek sırasıyal 1/8, 1/16, 1/32 ve son olarak 1/64 çıkar. Bu parçaların hepsi toplandığında sonu 63/64 dür (Yukarda anlattığımız mitteki gibi bir parça eksik kalıyor). Buradan şöyle bir sonuç çıkarılmaktadır. Bütün sürekli olarak 2 ye bölünerek birliğe ulaşılamaz (sonsuzluk hariç); çünkü 1 olan sadece Tanrı’dır.

Horusun gözü 6 parçadan oluşmaktadır ve bu her parçanın özel bir anlamı vardır. Bu parçalardan 5 tanesi 5 duyu organın temsil eder. Sadece 1/8’lik bölge ise düşünceyi temsil etmektedir. Horus’un gözü Antik Mısırda şifa kaynağı olarak da görülüştür. 1/32’lik kısım insanın tanrıya ulaşmaktaki çileli yolu gösterirken, 1/64’lük kısım (gözyaşına benziyor) tanrını şefkatini simgeler. Aşağıdaki şekil üzerinden temsil edilen alanları daha iyi görebilirsiniz.

Günümüz İle Bağlantılı Sırlar ve Düşündürdüğü Sorular

1- Türk kültüründe yer alan nazar boncuğunun Horus’un gözü ile bir ilgisi var mıdır?
2- Günümüzde gözde bulunan iris bölgesinin ismi Mitteki gözü yutan Osiris’ten mi gelmektedir.
3- Mısır dini tek tanrılı bir dinden mi evirilip bozuldu. Horus’un gözü tek tanrılığı gölgelemek için mi bu kadar çetrefilli bir yapıya büründürüldü. Yukarıdaki sayısal sırda, tanrının birliğinden bahsediliyor çünkü.
4- Mumyalama, kadavra gibi konularda oldukça ileri gitmiş olan Antik Mısır’da Horusun gözü aslında üçüncü göz diye adlandırılan beyindeki bölge miydi? Eğer öyleyse mısırlılar günümüz bilim adamlarının kafa patlattığı, beyindeki kontrol merkezlerini ve yerlerini biliyorlar mıydı?