İletişim 0.533.5676642

Ivan Vazof

Bulgar Edebiyatının Patriği  olarak anılan bir Bulgar Şair, Romancı ve Oyun Yazarıydı. 9 Temmuz 1850 tarihinde, Bulgaristan’ın Gül Vadisi’ndeki Sopot kasabasında doğdu.

Ivan Vazov’un çalışmaları iki tarihi dönemi ortaya koyuyor, Bulgar Rönesansı ve Kurtuluş Sonrası (Osmanlı İmparatorluğu yönetiminden) dönem. Ivan Vazov, Bulgaristan Bilimler Akademisi’nin en yüksek fahri unvanına – Akademisyen – sahiptir. 7 Eylül 1897’den 30 Ocak 1899’a kadar Halk Fırkası’nı temsilen Maarif ve Halkı Aydınlatma Bakanı olarak görev yaptı.

Ebeveynleri Saba ve Mincho Vazov’un genç şair üzerinde büyük etkisi vardı. Ivan, Sopot’ta ilkokulu bitirdikten sonra Mincho onu Kalofer’e gönderdi ve onu yardımcı öğretmen olarak atadı. Final sınavlarını Kalofer’de yapan genç öğretmen, babasının bakkal işlerine yardım etmek için Sopot’a döndü. Ertesi yıl babası onu Plovdiv’deki Naiden Gerov’un okuluna gönderdi. Vazov şair olarak ilk adımlarını orada attı.

Babası onun amcasının yanında çırak olmasını ve ticaret okumasını istediğinden, Sopot’a yalnızca Romanya’daki Olteniţa’ya gitmek için döndü. Ivan Vazov ticaret mesleğine hiçbir şekilde ilgi göstermedi. Bunun yerine edebiyata dalmıştı. Kısa süre sonra amcasının evinden kaçtı ve sürgündeki Bulgar devrimcilerle birlikte yaşadığı Brăila’ya gitti ve Bulgar devrimci ve şair Hristo Botev ile tanıştı .

1874 yılında ülkesinin Osmanlı’dan kurtuluş mücadelesine katıldı . 1875’te Sopot’a döndü ve burada yerel devrim komitesinin üyesi oldu. 1876 ​​Nisan Ayaklanması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkeden kaçmak zorunda kaldı ve hayatta kalan devrimcilerin çoğunun sürgüne gönderildiği Galati’ye geri döndü. Orada komitenin sekreterliğine atandı.

Vazov muhtemelen Bulgar devrimci hareketinin ideolojik lideri Botev’den büyük ölçüde etkilenmişti. Ünlü şiirlerini Botev ve diğer bazı Bulgar göçmenlerle birlikte Romanya’da yazmaya başladı. 1876’da ilk eseri Priaporetz ve Gusla’yı , ardından 1877’de ” Bulgaristan’ın Acıları “nı yayınladı .

Bulgaristan, 1878’de Rus-Türk Savaşı sonucunda bağımsızlığına kavuştu ve Vazov, ünlü Unutulanlar Destanı’nı yazdı . Science and Dawn adlı siyasi dergilerin editörü oldu . Ancak Rus yanlısı siyasi grubun zulmü nedeniyle bir kez daha, bu kez Odesa’ya sürgüne zorlandı . Annesi Saba Vazova’nın yardımıyla Bulgaristan’a dönerek öğretmenlik yapmaya başladı. Vazov’un bir sonraki kalışı Svishtov’da oldu ve burada memur oldu. 1889’da Sofya’ya taşındı ve burada Dennitsa dergisini yayınlamaya başladı .

Vazov’un Osmanlı’nın Bulgaristan’a uyguladığı baskıyı anlatan 1888 tarihli Boyunduruk Altında romanı , klasik Bulgar edebiyatının en ünlü eseridir ve 30’dan fazla dile çevrilmiştir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Vazov, bağımsızlığını yeni kazanan Bulgaristan’ın sosyal ve kültürel yaşamında öne çıkan ve geniş çapta saygı duyulan bir figürdü. 22 Eylül 1921’de öldü.