İletişim 0.533.5676642

Rehber Taban Ücretleri 2024

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehber taban ücretleri 2024 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hizmet Grubu               Taban Ücret
A- Günlük Tur                     3.082 TL
B- Transfer                          1.544 TL
C- Gece Turu                       1.544 TL
D- Paket Tur                        3.717 TL
E- Aylık Ücret                    30.749 TL

01.01.2024 Tarihi İtibariyle Geçerlidir.