İletişim 0.533.5676642

Truva Efsanesi

TRUVA EFSANESİ

Truva Savaşı Tarihi

Truva savaşı genel olarak Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen yüzünden meydana gelmiştir. Birçok kesime göreyse sebebi Truva’nın ihtişamına göz diken taarruz kumandanı Agamemnon’dur. Menelaus’tan gelen bahane ile savaşı başlatan isim olmuştur. Başlangıçta Menelaus Truva prenslerini barış için Sparta’ya davet etmiştir. Bu Truva prensleri Hector ve Paris’tir. Davete katılan Hector barış görüşmelerini ve kutlamayı gerçekleştirirken Paris Helen ile tanışır. Helen ise güzelliği ile Yunan Mitolojisinde yer edinmiş bir isimdir.

Helen barış yapılan Menelaus’tan Paris’le kaçarak Truva’ya gelir. Bunu anlayan Menelaus büyük kardeşi Agamemnon’a savaş isteğiyle gider. Savaş o andan itibaren başlamıştır. 1000’in üzerinde gemi ve 100.000’den fazla savaşçı ile tarihte efsaneleşen savaşa Akhilleus’da katılır. Akhilleus (Tanrıçanın oğlu) o dönemde tarihin en büyük savaşçılarından biri olarak tanınmıştır. Savaşı kazanabilmek için ihtiyaç duyulan Akhilleus kuzeni ve Myrmidon ile savaşa katılmıştır. Aylarca geçen savaşın tarihe kazınacak birçok detayları bulunmuştur.

Truva Savaşı Özeti

Truva Savaşı kumandan Agamemnon öncülüğünde başlayan ve Truva kentini hedef alan bir savaş olmuştur. İki kez Truva surları önünde savaşın gerçekleşmesi ve Agamemnon’u memnun etmeyen sonuçların ortaya çıkması savaşın Agamemnon adına kayba gittiğini göstermiştir. Savaşın her bölümünde ihtiyaç duyulan Akhilleus zamanla savaşa dahil olmayarak geri çekilmeye başlamıştır. Geri çekilme kuzeninin ölümüne kadar sürmüştür.

Kuzeni Truva’nın taarruza geçmesiyle savaşta ölmüştür. Kuzeni uğruna tekrar savaşa dâhil olan Akhilleus, Truva savaşının seyrini değiştirerek Truva prensi Hector’un canını almıştır. Sonrasında Odysseus tarafından sunulan Truva Atı stratejisi, savaşı neticelendiren olmuştur. Truva Atı ile beraber Agamemnon’un hayali yıkılmaz Truva surları alaşağı olmuştur. Devamında ise Truva’da yıkımlar başlamıştır.

Truva Atı Hikayesi

Truva atı, savaşın Truva lehine kazanıldığının sanılmasıyla uygulanmış savaş stratejisidir. Tarihteki savaş stratejilerinden farklı olarak uygulanan bu strateji, savaş kumandanı Agamemnon savaşı kaybetmeye yakınken İthaka Kralı(Odysseus) tarafında sunulan Truva Atı fikri savaşın seyrini değiştirmiştir. Akhilleus’un stratejiye dâhil olmasıyla beraber Truva kentine sızmak için Truva Atı(tahta at) tasarlanmıştır. Truva kumandanının savaştan sonra sahilde askerlerin bulunmadığını görmüş olması aynı zamanda sahilde Truva Atı ile karşılaşması, kumandanın savaşı kazanmış olması ve dolayısıyla tanrının hediyesi olarak Truva Atının sunulduğunu sanmasıyla atı kentin içine getirir.

Truva kentinde zafer kutlamaları aynı gece devam ederken sabaha karşı Truva Atı zafer simgesi değil de savaş stratejisi olduğu fark edilir. Atın içinden en seçkin kumandan ve savaşçılar çıkarak kentin kapılarını ordularına açarlar. Geç fark edilmesiyle birlikte Truva kenti yerle bir olmaya doğru gider. Truva atı hikâyesinin ise tarihçiler tarafından en kurnaz savaş stratejileri arasında yer aldığı değerlendirilir.

Truva (Troya) Savaşı Sonuçları

Truva savaşı sonucunda kent alevler içinde yakılarak harabeye döner. Yıkım ve ölümü beraberinde getiren bu alevler Truva kumandanının da can vermesine sebep olmuştur. Savaş kahramanı olarak dilden dile efsaneleşen Akhilleus ise savaşta kumandanı ile birlikte can veren isim olmuştur. İkinci isim Odysseus tarafından Troya topraklarına hüküm sağlanmış, fakat zamanla topraklar geri kaybedilmiştir. Ancak yurduna tekrar dönecek olan Odysseus tanrıların gazabına uğramıştır. Badireleri zorlukla atlatarak eşine kavuşan İthaka Kralı bu savaşın ilk anlatıcısı olarak bilinmektedir.